Anenská Ves

zarostlý rybník v obci Anenská Ves (558 m.n.m.)

Zřejmě bývalý chovný rybník na okraji vesničky Anenská Ves. Hráz směrem do rybníka je zpevněná panely, u hráze hloubka do jednoho metru. Na dně mohutná vrstva bahna, přibližně polovina hladiny zarostlá přesličkou bahenní. Celý břeh, krom hráze, zarostlý hustým porostem listnatých stromů, za hrází stromová alej, která uprostřed přechází v lesík. Břeh mimo hráz jsou pozvolné.

zatím nalezen 5 druhů vážek

nalezené druhy

páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii

šidélko rudoočko - Erythromma najas

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum


Charakteristika lokality :

pH  :  7,3                                                                               

konduktivita237 µS

třída : 7

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 12 260 m2

hloubka : do 1 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : přeslička bahenní

sklon břehů : 0 - 10 %

vodní vegetace : souvislá

zastínění : < 50 %

šířka lesa : do 30 m