Bohemka

"louže" v lesoparku v Sokolově (400 m.n.m.)

Uměle vytvořený minirybníček v sokolovském lesoparku v bývalém areálu povrchového a hlubinného lomu Bohemia. Břehy a dno jsou zpevněny gumovými pásy, které se používaly na pasových přepravnících na povrchových dolech. Rybníček je v lesnaté části lesoparku, je však kolem něj prostor bez stromů. Břehy postupně zarůstají keři, rákosem a orobincem, mezi nimiž jsou žluté kosatce. Hloubka se odhadem pohybuje mezi jedním a dvěma metry, ryby tu nejsou. Pejskaři využívají rybníček pro osvěžení svých mazlíků při venčení, díky tomu je část břehu dobře přístupná.

zatím nalezen 2 druhy vážek

nalezené druhy :

šidélko páskované - Coenagrion puella

vážka ploská - Libellula depressa
Charakteristika lokality :

pH  :                                                                               

konduktivita :   µS

třída : 5

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 310 m2

hloubka : do 2 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec, kosatec

sklon břehů : 10 - 45 %

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : není

šířka lesa : do 30 m