Boučí

umělá jezírka na Podkrušnohorské výsypce (503 m.n.m.)

Menší, čtyři retenční nádrže, propojené společným přítokem a odtokem. Z velké části jsou zarostlá orobincem, nebo rákosem. U u největší, spodní nádrže je u výpustě hloubka vody do 1,5 metru. Zbylá tři menší jezírka jsou mělčí, hloubka maximálně do jednoho metru. Okolí nádrží zarostlé vysokou trávou, zatím bez náletových stromů. Nádrže, jsou umístěny na úpatí Podkrušnohorské výsypky u vesničky Boučí.

zatím nalezen 7 druhů vážek

nalezené druhy

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum


Charakteristika lokality :

pH  :  7                                                                                 

konduktivita :  2680 - 6440 µS

třída : 6

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha :  m2

hloubka : do 1,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec

sklon břehů : 10 - 45 %

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : není

šířka lesa : chybí