Boučí

umělé jezírko na Podkrušnohorské výsypce (503 m.n.m.)

Menší retenční nádrž, z velké části zarostlá orobincem, na břehu také pásy rákosu. U výpustě hloubka vody do 1,5 metru. Okolí nádrže zarostlé vysokou trávou, zatím bez náletových stromů. Nádrž, která je umístěna na úpatí Podkrušnohorské výsypky u vesničky Boučí, je napájena malým potůčkem.

zatím nalezen 4 druhy vážek

nalezené druhy

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  téměř ohrožený druh

šidélko větší - Ischnura elegans

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata


Charakteristika lokality :

pH  :  8                                                                                  

konduktivita :  6440 µS

třída : 6

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 1.950 m2

hloubka : do 1,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec

sklon břehů : 10 - 45 %

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : není

šířka lesa : chybí