Bystřina

lesní mokřad (574 m.n.m.)

Lesní mokřad ležíci v těsné blízkosti silnice, za silnicí protéká říčka Velká Libava. V mokřině stojí uschlé smrky, dno je velmi bahnité. Břehy a střed mokřadu zarostlé orobincem, zůstává však i otevřená hladina. Maximální hloubka by se mohla u silnice pohybovat do metru a půl, v létě do metru. V hustém porostu u uschlých smrků hnízdí divoké kachny.

Zatím nalezeno 11 druhů vážek

Nalezené druhy :

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Motýlice obecná - Calopteryx virgo

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka jasnoskvrnná -Leucorrhinia pectoraliskriticky ohrožený druh

Vážka ploská - Libellula depressa

Vážka tmavoskvrnná - Leucorrhinia rubicunda ohrožený druh
 .