Bystřina

lesní mokřad (574 m.n.m.)

Lesní mokřad ležíci v těsné blízkosti silnice, za silnicí protéká říčka Velká Libava. V mokřině stojí uschlé smrky, dno je velmi bahnité. Břehy a střed mokřadu zarostlé orobincem, zůstává však i otevřená hladina. Maximální hloubka by se mohla u silnice pohybovat do metru a půl, v létě do metru. V hustém porostu u uschlých smrků hnízdí divoké kachny. Vposledních letech přes léto téměř vysychá, CHKO Slavkovský les proto vyhloubila několik tůní, aby se voda udržela ve vyšším sloupci.

Zatím nalezeno 15 druhů vážek

Nalezené druhy :

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

motýlice obecná - Calopteryx virgo

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko malé - Ischnura pumilio

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlo modré - Aeshna cyanea

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka jasnoskvrnná -Leucorrhinia pectoralis  NT - téměř ohrožený druh

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum saguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka tmavoskvrnná - Leucorrhinia rubicunda  VU - zranitelný druh