Bystřina

lesní mokřad (574 m.n.m.)

Lesní mokřad ležíci v těsné blízkosti silnice, za silnicí protéká říčka Velká Libava. V mokřině stojí uschlé smrky, dno je velmi bahnité. Břehy a střed mokřadu zarostlé orobincem, zůstává však i otevřená hladina. Maximální hloubka by se mohla u silnice pohybovat do metru a půl, v létě do metru. V hustém porostu u uschlých smrků hnízdí divoké kachny.

Zatím nalezeno 13 druhů vážek

Nalezené druhy :

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

motýlice obecná - Calopteryx virgo

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko malé - Ischnura pumilio

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlo modré - Aeshna cyanea

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka jasnoskvrnná -Leucorrhinia pectoralis NT - téměř ohrožený druh

vážka ploská - Libellula depressa

vážka tmavoskvrnná - Leucorrhinia rubicunda VU - zranitelný druh