čedičový lom Rotava

zatopený lom (616 m.n.m.)

Jámový lom s unikátně odkrytým sopečným jícnem a malebným jezírkem. Pro fotografování náročný terén, téměř celý obvod jezera má kolmé stěny, s výjimkou úzkého prodlouženého cípu. Zde přitéká drobný potok a na mělčině roste orobinec. Lom je zasazen do jehličnatého lesa.

zatím nalezeny 3 druhy vážek

Nalezené druhy :

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko větší - Ischnura elegans


 .