Chlum1

 malá retenční nádrž na Lítovské výsypce (544 m.n.m)

Malá retenční nádrž trojúhelníkovitého tvaru. Ze severní strany pás náletových stromů a rekultivační výsadny modřínů, z jižní strany pastviny a louky. Zhruba 90% břehů padá do vody kolmo, jen ve zúženém západním cípu nádrže je sklon téměř nulový. Střed nádrže je zarostlý orobincem. Jezírko je napájeno malým potůčkem, u jeho vtoku je písčitá delta.

zatím nalezen 6 druhů vážek

nalezené druhy

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum   NT - téměř ohrožený druh

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia  NT - téměř ohrožený druh

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum


Charakteristika lokality :

pH  :  4                                                                                

konduktivita739 µS

třída : 6

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 759 m2

hloubka : do 1,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : orobinec

sklon břehů : 45 - 90 %

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : < 50 %

šířka lesa : do 30 m