Čistá

soustava tří rybníků (758 m.n.m.)

Soustava tří rybníků na Chalupeckém potoce v katastru zaniklé obce Čistá.V okolí rybníků jsou rozsáhlé pastviny, samotné břehy jsou však hustě zarostlé vysokými bylinami, travou a křovinami. Nejvíce udržovaný je třetí rybník, kde je porost udržovaný až k břehu. Hloubka rybníků odhadem do dvou metrů, jsou zarybněné a bez stromů na březích.

zatím nalezen 6 druhů vážek

Nalezené druhy :

Lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka tmavá - Sympetrum danae .