Čistá

soustava tří rybníků (758 m.n.m.)

Soustava tří rybníků na Chalupeckém potoce v katastru zaniklé obce Čistá.V okolí rybníků jsou rozsáhlé pastviny, samotné břehy jsou však hustě zarostlé vysokými bylinami, travou a křovinami. Nejvíce udržovaný je třetí rybník, kde je porost udržovaný až k břehu. Hloubka rybníků odhadem do dvou metrů, jsou zarybněné a bez stromů na březích.

zatím nalezeno 12 druhů vážek

Nalezené druhy : 

lesklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka tmavá - Sympetrum danae