Citice

břeh řeky Ohře (405 m.n.m.)

Krátký, udržovaný úsek břehu řeky Ohře mezi silničním a železničním mostem, na druhou stranu od silničního mostu prostor okolo cyklostezky s regulovaným břehem. Za udržovaným úsek je na obou březích neproniknutelný porost šípků, keřů a až dvoumetrových kopřiv. Motýlice lesklé zde létají ve velkém množství.

Zatím nalezeno 7 druhů vážek

nalezené druhy :

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Motýlice obecná - Calopteryx virgo

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka velká - Chalcolestes viridis

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

.


Charakteristika lokality :

pH  :                                                                                       

konduktivita :

třída :

charakteristika :

ryby :

vodní plocha :

hloubka :

litorál :

skladba litorálu :

sklon břehů :

vodní vegetace :

zastínění : <

šířka lesa :

 .