lokalita Citice1

lesklice měděná - Cordulia aenea

sezóní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
      xx    xXX    XXX    XXX      xx


aktuální mapa výskytu v ČR