lokalita Citice1

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
      x   xXX   XXX    XXX    XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR