vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

sezónní výskyt

  duben  
květen  
červen
červenec
   srpen   
    září     
      x    xXX    XXX    XXX     XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR