Habartov

čistička odpadních vod (448 m.n.m.)

Mělká, zřejmě  šachetní propadlina. Břehy jsou zarostlé stromy, rákosem a vysokou travou. Hloubka maximálně do jednoho metru. Hladina bývá v létě pokryta vrstvou pilu z okolních luk. Za silnicí se nachází čistička odpadních vod.

Zatím nalezeno 9 druhů vážek

nalezené druhy : 

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko malé - Ischnura pumilio

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka obecná - Sympetrum vulgatumCharakteristika lokality :

pH  :                                                                                       

konduktivita :

třída : 5 (21 až 50)

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 5770 m2

hloubka : 0,5 m

litorál :

skladba litorálu :

sklon břehů : 0 - 10%

vodní vegetace :

zastínění : <

šířka lesa :

 .