Habartov

čistička odpadních vod (448 m.n.m.)

Mělká, zřejmě bývalá šachetní retenční nádrž. Břehy jsou zarostlé stromy, rákosem a vysokou travou. Hladina bývá v létě pokryta vrstvou pilu z okolních luk. Za silnicí se nachází čistička odpadních vod.

Zatím nalezeno 7 druhů vážek

nalezené druhy : 

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko malé - Ischnura pumilio

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum
 .