Habartov

čistička odpadních vod (448 m.n.m.)

Mělká, zřejmě  šachetní propadlina. Břehy jsou zarostlé stromy, rákosem a vysokou travou. Hloubka maximálně do jednoho metru. Hladina bývá v létě pokryta vrstvou pilu z okolních luk. Za silnicí se nachází čistička odpadních vod.

Zatím nalezeno 11 druhů vážek

nalezené druhy : 

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko malé - Ischnura pumilio

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka zelená - Lestes virens

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka obecná - Sympetrum vulgatumCharakteristika lokality :

pH  : 7                                                                                   

konduktivita : 9370 µS

třída : 5 (21 až 50)

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 5770 m2

hloubka : 0,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec

sklon břehů : 0 - 10 %

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : < 50 %

šířka lesa : do 30 m