Habartov2

bývalá požární nádrž (479 m.n.m.)

Obdélníkový rybníček bývalé požární nádrže je mělký, nejhlubší místo bude do 1,5 metru. Břehy jsou hustě zarostlé náletovými dřevinami, hladina je z poloviny zarostlá zřejmě Sitinou rozkladitou. Nádrž je ve své podstatě opuštěnou divočinou ve městě.

zatím nalezen 10 druhů vážek

nalezené druhy :

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný druh

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka tmavá - Sympetrum danae


 .