Habartov2

bývalá požární nádrž (479 m.n.m.)

Obdélníkový rybníček bývalé požární nádrže je mělký, nejhlubší místo bude do 1,5 metru. Břehy jsou hustě zarostlé náletovými dřevinami, hladina je z poloviny zarostlá zřejmě Sitinou rozkladitou. Nádrž je ve své podstatě opuštěnou divočinou ve městě.

zatím nalezeno 13 druhů vážek

nalezené druhy :

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka zelená - Lestes virens

šídlo královské - Anax imperator

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae