Horní rybník

Horní rybník (449 m.n.m.)

Horní rybník u Dolního Rychnova je využívaný pro přívod vody k chovným rybníkům. U hráze až tři metry hlobka. Břeh proti hrázi hustě zarostlý náletovými dřevinami, jinak břehy zarostlé orobincem. V cípu proti hrázi větší mokřina.

Zatím nalezeno 6 druhů vážek

Nalezené druhy :

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca NT téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlo pestré - Aeshna mixta

vážka obecná - Sympetrum vulgatum