Horní rybník

Horní rybník (449 m.n.m.)

Horní rybník u Dolního Rychnova je využívaný pro přívod vody k chovným rybníkům. U hráze až tři metry hlobka. Břeh proti hrázi hustě zarostlý náletovými dřevinami, jinak břehy zarostlé orobincem. V cípu proti hrázi větší mokřina.

Zatím nalezeno 5 druhů vážek

Nalezené druhy :

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum


 .