Josefov

zanedbaný rybník uprostřed polí (545 m.n.m.)

Zarostlý a zanedbaný rybník uprostřed polí, obklopený listnatým lesem. U hráze odhadovaná hloubka do dvou metrů. Naproti hrázi velmi mělký, s velkou vrstvou bahna (okolo 20 cm) a jedné třetiny zarostlý přesličkou bahenní. Břehy zarostlé vysokou travou, trsy vodní vegetace i dále od břehů. Celý břeh porostlý listnatými stromy.

zatím nalezeny 10 druhů vážek

nalezené druhy : 

lesklice měděná - Cordulia aenea

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum


Charakteristika lokality :

pH  :  6                                                                                      

konduktivita : 342 µS

třída :

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 10.700 m2

hloubka : 1,5 - 2 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : přeslička bahenní,

sklon břehů : 10 - 45%

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : <50 - 100 %

šířka lesa : do 30 m