Kaceřov

tři rybníky v Kaceřově (436 m.n.m.)

Malá vesnička Kaceřov mezi Habartovem a Kynšperkem. Zajímavý je lesní rybníček na okraji návsi. Ze dvou třetin obklopen lesem a uprostřed je ostrůvek. Těsně za vesnicí směrem na Hartoušov jsou další dva rybníky . Menší rybník je soukromý, větší je obklopen polem a je hůře přístupný.

zatím nalezeny 5 druhů vážek

Nalezené druhy :

motýlice obecná - Calopteryx virgo

šídlatka velká - Chalcolestes viridis

šídlo pestré - Aeshna mixta

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka obecná - sympetrum vulgatum