lokalita Komáří rybníky

páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii

sezónní výskyt

  červen 
červenec
   srpen   
    září    
     xxX    XXX    XXX      x


aktuální mapa výskytu v ČR