lokalita Komáří rybníky

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
      xx   XXX    XXx     x   x
    XXX     Xx

aktuální mapa výskytu v ČR