Kynšperk 1

Kynšperk-bývalý lom Boží požehnání(410 m.n.m.)

V dole Božího požehnání skončila těžba v roce 1946 a od jejího uzavření se z dolu přečerpávala voda do řeky Ohře aby hladina spodní vody nestoupla natolik aby neohrozila železniční trať Cheb – Sokolov. Od roku 2012 se napouští spodní vodou a vzniká tak velké jezero, kam se zažínají stěhovat vážky.

zatím nalezen 5 druhů vážek

Nalezené druhy :

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum


 .