Kynšperk

Kynšperk-slepá ramena a řeka Ohře (416 m.n.m.)

Meandrující tok řeky Ohře, tvořící četná slepá ramena. Mezi řekou a slepími rameny hustý porost z náletových dřevin, téměř neproniknutelný porost ostřice a množství keřů a šípků. Volný je jen uzký pruh okolo břehů, ale i ten je přerušovaný keři až k hladině. Na březích roste orobinec a  rákos. Označené rybářské vody.

zatím nalezeno 11 druhů vážek

Nalezené druhy

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko širokoskvrnné - Coenagrion pulchellum

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šidélko znamenané - Erythromma viridulum

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka velká - Lestes viridis

Šídlo pestré - Aeshna mixta


 .