Kynšperk

Kynšperk-slepá ramena a řeka Ohře (416 m.n.m.)

Meandrující tok řeky Ohře, tvořící četná slepá ramena. Mezi řekou a slepými rameny hustý porost z náletových dřevin, téměř neproniknutelný porost ostřice a množství keřů a šípků. Volný je jen úzký pruh okolo břehů, ale i ten je přerušovaný keři až k hladině. Na březích roste orobinec a rákos. Označené rybářské vody.

zatím nalezeno 11 druhů vážek

nalezené druhy

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko širokoskvrnné - Coenagrion pulchellum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko větší - Ischnura elegans

šidélko znamenané - Erythromma viridulum     
 
šídlatka páskovaná 
- Lestes sponsa

šídlatka velká - Lestes viridis

šídlo pestré - Aeshna mixta