Lesní rybník

zapomenutý rybník (467 m.n.m.)

celkem velký rybník uprostřed lesa. Na jižní straně vysoká, zarostlá hráz s se starými listnatými stromy. Zbylé břehy porostlé mladšími náletovými dřevinami, z větší části břízy. Vysoký jehličnatý les je za těmito stromy. V protáhlých koncích postupné snižování dna, čímž je část vodní plochy hustě zarostlá vodními travinami, místy orobincem. Na otevřené hladině velké množství leknínů.

zatím nalezeno 26 druhů vážek

Nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca                                   

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka velká - Chalcolestes viridis

šídlatka zelená - Lestes virens

šídlo královské - Anax imperator

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo pestré - Aeshna mixsta

šídlo rákosní - Aeshna affinis 

šídlo sítinové - Aeshna juncea  NT - téměř ohrožený druh

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis  NT - téměř ohrožený druh

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum