lesopark Dolní Rychnov

zalesněná výsypka (455 m.n.m.)

Bývalá rekultivovaná výsypka, protkaná cestami a cyklostezkami, sousedící se sokolovským golfovým hřištěm. Částečně zarostlá listnatými stromy, částečně volné, technickými službami udržované plochy. Nacházejí se zde čtyři menší a tři větší rybníky. Rybníky v lese silně zarostlé rákosem a orobincem.

zatím nalezeno 5 druhů vážek

Nalezené druhy :

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata


 .