lesopark Dolní Rychnov

zalesněná výsypka (455 m.n.m.)

Bývalá rekultivovaná výsypka, protkaná cestami a cyklostezkami, sousedící se sokolovským golfovým hřištěm. Částečně zarostlá listnatými stromy, částečně volné, technickými službami udržované plochy. Nacházejí se zde čtyři menší a tři větší rybníky. Rybníky v lese silně zarostlé rákosem a orobincem.

zatím nalezeno 6 druhů vážek

Nalezené druhy :

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata