lokalita Lítov2

lesklice měděná - Cordulia aenea

sezónní výskyt

   duben  
  květen  
 červen  
červenec
   srpen   
      xx     xXX    XXX    XXX      xx


aktuální mapa výskytu v ČR