lokalita Lítov4

šidélko páskované - Coenagrion puella

sezónní výskyt

  květen  
  červen 
červenec
   srpen   
    září    
      xX    XXX    XXX    XXx      x


aktuální mapa výskytu v ČR