lokalita Lítov4

šídlo královské - Anax imperator

sezónní výskyt

  květen  
 červen  
červenec
   srpen   
    září    
      xx    XXX    XXX    XXx      x


aktuální mapa výskytu v ČR