Loket u trati

rybníček na kraji města (430 m.n.m.)

Malý rybníček, jehož hráz tvoří cesta do města. Je napájený drobným potůčkem. Kromě hráze kolem břehů stromy. Ze strany napájení mělčina s hustým litorálem, u hráze hloubka do jednoho metru.

zatím nalezen 4 druhy vážek

nalezené druhy

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šídlatka tmavá - Lestes dryas

vážka rudá - Sympetrum sanguineum
Charakteristika lokality :

pH  :                                                                                      

konduktivita :  µS

třída : 6

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 160 m2

hloubka : do 1 m

litorál : několik m

skladba litorálu :

sklon břehů : 10 - 45 %

vodní vegetace : chybí

zastínění : 50 - 100 %

šířka lesa : do 30 m