Lomnice

rybník v lese (420 m.n.m.)

Větší rybník poblíž Lomnice, ležící vedle silnice. Břehy zarostlé vzrostlými stromy a hustým křovím. Hloubku nelze odhadnout. Okolní krajina prochází rychlou proměnou vlivem znovuotevírání těžby. Mnoho rybníčků, které jsou na mapce, dnes již neexistují díky postupu šachty.

Zatím nalezeno 6 druhů vážek

Nalezené druhy :

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko větší - Ischnura elegans

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka ploská - Libellula depressa