Lomnice

Lomnické pinkoviště (420 m.n.m.)

Větší rybník poblíž Lomnice, ležící vedle silnice. Břehy zarostlé vzrostlými stromy a hustým křovím. Hloubku nelze odhadnout. Okolní krajina prochází rychlou proměnou vlivem znovuotevírání těžby. Mnoho rybníčků, které jsou na mapce, dnes již neexistují díky postupu šachty.

Zatím nalezeno 5 druhů vážek

Nalezené druhy :

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko větší - Ischnura elegans

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka ploská - Libellula depressa


 .