malý Josefov

utajený rybníček u Josefova (541 m.n.m.)

Utajený rybníček, který je vidět pouze na foto mapách. Břehy jsou dokola zarostlé keři a listnatými stromy, většinou břízami, v jihozápadním cípu jehličnany. Severní břehy jsou strmé a padají do více jak metrové hloubky. Jihozápadní břeh je velmi mírný, téměř s nulovým sklonem a hustým litorálem. Maximální hloubka odhadem do metru a půl.  První monitoring proběhl 21. května 2020.

zatím nalezeny 8 druhů vážek

nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum  NT - téměř ohrožený druh

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlo sítinové - Aeshna juncea  NT - téměř ohrožený druh

vážka rudá - Sympetrum sanguineum


Charakteristika lokality :

pH  :  6                                                                                      

konduktivita : 201 µS

třída : 5

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 3. 630 m2

hloubka : 1 - 1,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rdes uzlinatý

sklon břehů : 10 - 45%

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : <50 - 100 %

šířka lesa : do 30 m