lokalita meandry

šidélko páskované - Coenagrion puella

sezónní výskyt

 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
     xX    XXX    XXX    XXx      x


aktuální mapa výskytu v ČR