lokalita meandry

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca

sezónní výskyt

   duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
      xx    XXX    XXx      xx    XXX     Xx


aktuální mapa výskytu v ČR