Medard-za hromadou

vodní nádrž propojená s jezerem Medard (400 m.n.m.)

Lokalita, která už v době těžby na dolu Medard zadržovala vodu. Do svého současného tvaru byla upravena po přelomu tisíciletí, kolem roku 2013 byly vystavěny propojovací kanály s budoucím jezerem Medard, objevila se první vegetace a vyrostl asi 15 metrů vysoký oddělující val. Hloubka vody uprostřed nádrže může dosahovat tří metrů. U východního kanálu je hloubka okolo půl metru a je tu rozsáhlá, sezónně vysychájící mokřina, částečně zarostlá rákosem.

zatím nalezen 5 druhů vážek

nalezené druhy

šidélko Lindenovo - Erythromma lindenii NT téměř ohrožený druh

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

vážka červená - Crocothemis erythraea

vážka jižní - Sympetrum meridionale  NT téměř ohrožený druh

vážka rumělková - Sympetrum depressiusculum


Charakteristika lokality :

pH  :  7,8                                                                                  

konduktivita :  2090 µS

třída : 7

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 7.840 m2

hloubka : do 3 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec

sklon břehů : 10 - 45 %

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : není

šířka lesa : chybí