Medard

jezero Medard (343 m.n.m.)

Nově napouštěná vodní nádrž na místě bývalého povrchového dolu Medard. Po plném napuštění by měla být vodní plocha větší, než Máchovo jezero, s hloubkou okolo třiceti metrů. Zatím většinou holé břehy, orobinec roste jen v budoucích přístavištích.

Zatím nalezeno 10 druhů vážek

Nalezené druhy :

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka rumělková - Sympetrum depressiusculum kriticky ohrožený druh

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum


 .