Medard

jezero Medard (400 m.n.m.)

Nově napuštěná vodní nádrž na místě bývalého povrchového dolu Medard. Po plném napuštění by měla být vodní plocha větší, než Máchovo jezero, s hloubkou okolo padesáti metrů. V současné době je nádrž téměř napuštěná, brání tomu dotěžování uhlí v lomu Medard-Libík. Těžba by měla končit v roce 2022. Břehy pomalu zarůstají keři, náletovými stromy, orobincem a rákosem. Podél obvodu jezera je spousta malých i větších jezírek. Některá zřejmě zmizí po plném napuštění jezera.

Zatím nalezeno 10 druhů vážek

Nalezené druhy :

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca NT - téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlo pestré - Aeshna mixta

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rumělková - Sympetrum depressiusculum CR - kriticky ohrožený druh

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum