lokalita Mezihorská

Leskklice měděná - Cordulia aenea

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
      xx    xXX    XXX     XXX      xx


aktuální mapa výskytu v ČR


 .