pískovna Erika

bývalá pískovna (469 m.n.m.)

Pískovna, kde skončila těžba. Na území pískovny je několik jezírek s různým biotopem a protékající potůčky. Většina jezírek zarostlá orobincem a rákosím, starší mají břehy zarostlé borovicemi a břízami. Hloubka ve větších rybníčcích cca 2 metry a více.

zatím nalezeno 28 druhů vážek

Nalezené druhy :

lesklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

šidélko malé - Ischnura pumilio

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná-Sympecma paedisca  NT - téměř ohrožený druh

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas

šídlatka velká - Chalcolestes viridis

šídlatka zelená - Lestes virens

šídlo královské - Anax imperator

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo pestré - Aeshna mixta

šídlo sítinové - Aeshna juncea  NT - téměř ohrožený druh

šídlo tmavé - Anax parthenope

vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia  NT - téměř ohrožený druh

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka jasnoskvrnná -Leucorrhinia pectoralis  NT - téměř ohrožený druh

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens  NT - téměř ohrožený druh