pískovna Erika

bývalá pískovna (469 m.n.m.)

Pískovna, kde skončila těžba. Na území pískovny je několik jezírek s různým biotopem a protékající potůčky. Většina jezírek zarostlá orobincem a rákosím, starší mají břehy zarostlé borovicemi a břízami. Hloubka ve větších rybníčcích cca 2 metry a více.

zatím nalezeno 27 druhů vážek

Nalezené druhy :

Lesklice měděná - Cordulia aenea

Lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum

Šidélko malé - Ischnura pumilio

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná-Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka tmavá - Lestes dryas

Šídlatka velká - Chalcolestes viridis

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

Šídlo královské - Anax imperator

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Šídlo sítinové - Aeshna juncea zranitelný druh

Vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný druh

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka jasnoskvrnná -Leucorrhinia pectoraliskriticky ohrožený druh

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka tmavá - Sympetrum danae

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

Vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens ohrožený druh .