lokalita Pískový vrch

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

sezónní výskyt

  duben  
květen
červen
červenec
   srpen   
    září    
      x    xXX    XXX    XXX    XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR