pod Rovnou

rašelinový rybník (694 m.n.m.)

Středně velký rybník uprostřed lesů. Vody zbarvená dohnědá, zřejmě přítokem z rašelinišť nad rybníkem. U hráze maximální hloubka do dvou metrů. Na straně přítoku bažinatá louka. Místy jsou stromy, jehličnany, až k vodě. Břehy porostlé hustou trávou, místy orobinec.

zatím nalezeny 9 druhů vážek

nalezené druhy : 

motýlice obecná - Calopteryx virgo

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka velká - Chalcolestes viridis

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka rudá - Sympetrum sanguineum