lokalita Podkrušnohorská výsypka

šidélko páskované - Coenagrion puella

sezónní výskyt

  květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
      xX    XXX     XXX     XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR