lokalita Podkrušnohorská výsypka

vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
      x    xxX    XXX     XXX    XXX     Xx

aktuální mapa výskytu v ČR