lokalita Podstrání

klínatka rohatá - Ophiogomphus cecillia

sezónní výskyt

  červen 
červenec
   srpen   
    září    
    xxX    XXX    XXX     Xx


aktuální mapa výskytu v ČR