lokalita pod Rašeliništěm u myslivny

leskklice měděná - Cordulia aenea

sezónní výskyt

  duben  
 květen 
 červen 
červenec
   srpen    
      xx    xXX    XXX    XXX      xx

aktuální mapa výskytu v ČR