lokalita pod Rašeliništěm u myslivny

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
      x    xXX    XXX    XXX      xx

aktuální mapa výskytu v ČR