lokalita pod Rašeliništěm u myslivny

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

sezónní výskyt

  květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
     xX    XXX     XXX     XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR