lokalita pod Rašeliniště u myslivny

vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum

sezónní výskyt

 červen 
červenec
   srpen   
    září    
     xX     XXX    XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR