lokalita Rašeliniště v Borkách

leskklice měděná - Cordulia aenea

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
     xx   xXX
   XXX
     XXX     xx

aktuální mapa výskytu v ČR