Rotavská pila

malá přehrada (470 m.n.m)

malá přehrada lokálního významu na říčce Svatavka u Rotavské pily. Levá strana po proudu tvořena prudkým svahem, zalesněná vzrostlými smrky, pravá strana rovinatá, místy mírný břeh, zarostlý keři a travou. U hráze odhadovaná hloubka okolo tří metrů. Litorál schází.

Zatím nalezeny 3 druhy vážek

nalezené druhy :

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlo modré - Aeshna cyanea