Staré Sedlo

rybník Na Valech (447 m.n.m.)

Středně velký rybník v listnatém lese, téměř celý zarostlý orobincem. Jen jeden břeh částečně přístupný z louky u cesty. Blíže k tomuto břehu je jediná část hladiny volná. 

Zatím nalezeno 9 druhů vážek

Nalezené druhy :

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka tmavá - Lestes dryas  NT téměř ohrožený druh

vážka rudá - Sympetrum sanguineum