Staré Sedlo

rybník Na Valech (447 m.n.m.)

Středně velký rybník v listnatém lese, téměř celý zarostlý orobincem. Jen jeden břeh částečně přístupný z louky u cesty. Blíže k tomuto břehu je jediná část hladiny volná. 

Zatím nalezeny 8 druhů vážek

Nalezené druhy :

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný druh

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum
 .