Studenec

mokřad s rybníčkem (645 m.n.m.)

Přirozený mokřadní ekosystém zahrnující malý zarůstající rybníček a podmáčené louky v jeho okolí.V rybníčku nalezneme ohrožený ďáblík bahenní (Calla palustris). V okolních zrašelinělých loukách je ve společenstvu ostřice zobánkaté (Carex rostrata) místy hojná vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), častý je také zábělník bahenní (Comarum palustre). V ostřicomechových porostech nalezneme prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo klikvu bahenní (Oxycoccus palustris). Hloubka v rybníčku odhadem do jednoho metru.

zatím nalezeny 5 druhů vážek

nalezené druhy :

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šídlatka zelená - Lestes virens

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka tmavá - Sympetrum danae


Charakteristika lokality :

pH  :  7                                                                                      

konduktivita : 44 µS

třída : 4 (11 až 20)

charakteristika : Lent

ryby : ne

vodní plocha : 1.950 m2

hloubka : do 1 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : Ďáblík bahenní

sklon břehů : 10 - 45%

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : <50%

šířka lesa : solitérní stromy a keře