lokalita Svatava - příkopy

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

sezónní výskyt

  květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
      x    xXX    XXX    XXX     xx


aktuální mapa výskytu v ČR