lokalita Svatava - příkopy

vážka ploská - Libellula depressa

sezónní výskyt

  duben 
 květen 
 červen 
červenec
   srpen   
    září    
       x    xxX    XXX    XXX    XXX     xx


aktuální mapa výskytu v ČR