lokalita Svatava - příkopy

Vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum

sezónní výskyt

  červen 
červenec
   srpen   
    září    
      xX    XXX    XXx      x

aktuální mapa výskytu v ČR


 .